REKRUTACJA TO KRÓTKI PROCES!

  ZAPISZ SIĘ NA STUDIA LUB NA KURS, WYKONUJĄC NASTĘPUJĄCE KROKI:

  1. Jeżeli jesteś pierwszy raz w naszym serwisie to wybierz "Utwórz konto" (prawy górny róg ekranu) a dalej "Nowe studia" lub "Nowy kurs". Jeśli masz już konto, to wybierz "Zaloguj się" (prawy górny róg ekranu) i po zalogowaniu się wybierz "Nowe studia" lub "Nowy kurs". Możesz składać wiele aplikacji na studia/kursy używając tego samego login-u. Wypełnij formularz rekrutacyjny dokonując wyboru studiów/kursów, które Ciebie interesują. W aplikacji możesz dołączać scany dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Dokumenty te możesz dołączać w dowolnym momencie zaraz po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego lub później po skutecznym zalogowaniu się.

  2. Zapisując się na studia I lub II stopnia - wydrukuj i wypełnij dokumenty (ankieta, umowa, załącznik nr 1 i nr 2) właściwe dla wybranego rodzaju studiów.

  3. Podpisz wydrukowane dokumenty. Zrób skany lub zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów i dołącz w procesie rejestracji on-line.

  4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Skorzystaj z promocji i zapłać mniej dokonując wpłaty pierwszej raty czesnego w okresie objętym promocją.

  5. W późniejszym terminie złóż wymagane oryginały dokumentów w Dziekanacie Uczelni lub prześlij je pocztą.