REKRUTACJA TO KRÓTKI PROCES!

  1. Jeżeli jesteś pierwszy raz w naszym serwisie to wybierz "Utwórz konto" (prawy górny róg ekranu), dalej wybierz "Nowe studia" i wypełnij dane dla danej aplikacji na studia. Po złożeniu aplikacji możesz dołączać w naszym serwisie scany dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

  2. Wydrukuj dokumenty (umowa, ankieta, załącznik) właściwe dla danej aplikacji, korzystąjąc ze wzorów naszego serwisu.

  3. Podpisz wydrukowane dokumenty.

  4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

  5. Złóż wymagane dokumenty w siedzibie uczelni. (https://wstih.pl/rekrutacja)